Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, có thật sự cần thiết trong kinh doanh?

  Bộ nhận diện thương hiệu không đơn giản là những hình ảnh, thông điệp giúp khách hàng nhận biết…