(MV) Music Video có ý nghĩa như thế nào trong xây dựng hình ảnh ca sĩ

“ Music video “ có nghĩa là một dạng phim ngắn, clip kết hợp bài hát và hình ảnh phù hợp với nội…