Viral video là gì? làm cách nào để tạo ra một video viral hiệu quả?

Hằng ngày, chúng ta nghe không ít các từ như viral, viral video. Các thuật ngữ này được sử dụng…