Khóa học này đã diễn ra
Giảm giá!
Khóa học quay phim, chụp ảnh cơ bản

Khóa học quay phim, chụp ảnh cơ bản (2)

Bắt đầu
20/03/2022 08:00
Kết thúc
25/03/2022 17:00
Địa chỉ
53 Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh   Xem bản đồ
Điện thoại
0762658899
Test 1
Nội dung test 1

499.000 

Giúp bạn biết quay chụp cơ bản

còn 19 hàng

Đơn vị đồng hành

Trạng thái

Khóa học này đã diễn ra

0 Đã đăng ký

Lịch biểu

Lịch 1

Chi tiết khóa học

Nội dung khóa học quay phim, chụp ảnh cơ bản