Thiết kế Hồ sơ năng lực công ty

Bảng giá tham khảo Thiết kế hồ sơ năng lực

PROFILE-P1

Basic
9,900,000 Trọn gói
 • Miễn phí tư vấn
 • Miễn phí biên tập nội dung
 • Số trang thiết kế: 20
 • Thiết kế theo mẫu tùy chọn
 • Hình ảnh và tài nguyên sẵn có

PROFILE-P2

Standard
16,900,000 Trọn gói
 • Miễn phí tư vấn
 • Miễn phí biên tập nội dung
 • Số trang thiết kế: 30 (+1)
 • Thiết kế riêng theo thương hiệu
 • Tặng gói chụp ảnh công ty
 • In ấn 01 bản hồ sơ năng lực
Phổ biến

PROFILE-P3

Advance
24,500,000 Trọn gói
 • Miễn phí tư vấn
 • Miễn phí biên tập nội dung
 • Số trang thiết kế: 40 (+2)
 • Thiết kế riêng theo thương hiệu
 • Tặng gói chụp ảnh công ty
 • Tặng gói chụp ảnh chân dung CEO
 • In ấn 01 bản hồ sơ năng lực

PROFILE-P4

Extra
34,900,000 Trọn gói
 • Miễn phí tư vấn
 • Miễn phí biên tập nội dung
 • Số trang thiết kế: 50 (+3)
 • Thiết kế riêng theo thương hiệu
 • Tặng gói chụp ảnh công ty
 • Tặng gói chụp ảnh chân dung CEO
 • Tặng gói VR Tour doanh nghiệp
 • In ấn 01 bản hồ sơ năng lực

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập bằng tài khoản bên dưới

Đăng ký mới!

Điền vào các biểu mẫu dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.